Patvirtinti kandidatai į Kino tarybą


Lietuvos kino centras patvirtino kandidatų į Kino tarybą sąrašą, iš kurio bus atrinkti 6 Kino tarybos nariai.

Kandidatus šiais metais pasiūlė šios kino srityje veikiančios asociacijos: Nepriklausomų prodiuserių asociacija, Lietuvos Respublikos kino rodytojų asociacija, Kino industrijos asociacija, Autorinio kino aljansas, Lietuvos kinematografininkų sąjunga. Pretendentai turėjo atitikti Kino tarybos nuostatuose įtvirtintus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

Į Kino tarybą pasiūlyti šie kandidatai:

Ramūnas Škikas – filmų gamintojas,
Kornelijus Matuzevičius – kino meno kūrėjas,
Juozas Širvinskas – kino meno kūrėjas,
Santa Lingevičiūtė – profesionali kino meno vertintoja,
Izolda Keidošiūtė – profesionali kino meno vertintoja,
Rasa Paukštytė – profesionali kino meno vertintoja,
Lolita Bytautaitė – profesionali kino meno vertintoja,
Raimondas Paškevičius – kino meno kūrėjas,
Aloyzas Jančoras – kino meno kūrėjas,
Edvinas Pukšta – profesionalus kino meno vertintojas,
Norbertas Pranckus –  filmų gamintojas,
Renata Šukaitytė – profesionali kino meno vertintoja.

Tarybos personalinę sudėtį dvejų metų laikotarpiui tvirtins Lietuvos kino centro direktorius.
Kino taryba – yra kolegiali, Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertina valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo, vertina kino projektų įgyvendinimo rezultatus bei teikia išvadas dėl valstybės stipendijų kino kūrėjams skyrimo.
Tarybos nario kadencija yra dveji metai, kuriai pasibaigus turi būti pakeičiami ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai. Tarybos nariai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Taryboje svarstomais kino projektais.