Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursą


Paraiškas finanasavimui gauti gali teikti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra filmų gamyba.

Valstybiniam kino finansavimui priimami šių kategorijų projektai:

* vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
* vaidybinio trumpametražio filmo gamyba;
* dokumentinio ilgametražio filmo gamyba;
* dokumentinio trumpametražio filmo gamyba;
* animacinio ilgametražio filmo gamyba;
* animacinio trumpametražio filmo gamyba;
* pirmojo trumpametražio filmo gamyba;
* debiutinio filmo gamyba;
* mikrobiudžeto vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
* televizinės meninės dokumentikos gamyba;
* interaktyvaus projekto parengiamieji darbai ir gamyba;
* mažumos bendra gamyba;
* tęstinės gamybos statusą turinčio filmo gamyba;
* filmo parengiamieji darbai.

Planuojama paskirstyti finansavimo suma 2015 biudžetiniais metais – 2 114 226 EUR.

Planuojamos projektų kategorijų finansavimo apimtys 2015 biudžetiniais metais:

1. vaidybinio ilgametražio filmo gamybos, vaidybinio trumpametražio filmo gamybos, mikrobiudžeto vaidybinio ilgametražio filmo gamybos, tęstinės gamybos statusą turinčio vaidybinio filmo gamybos – 1 130 000 EUR;

2. dokumentinio ilgametražio filmo gamybos, dokumentinio trumpametražio filmo gamybos, televizinės meninės dokumentikos gamybos, tęstinės gamybos statusą turinčio dokumentinio filmo gamybos – 300 000 EUR;

3. animacinio ilgametražio filmo gamybos, animacinio trumpametražio filmo gamybos  – 120 000 EUR;

4. pirmojo trumpametražio filmo gamybos ir debiutinio filmo gamybos – 350 000 EUR;

5. interaktyvaus projekto parengiamųjų darbų ir gamybos – 50 000 EUR;

6. mažumos bendros gamybos – 87 000 EUR;

7. filmo parengiamųjų darbų – 77 226 EUR.

Didžiausias galimas projektų finansavimo sumas 2015-2017 biudžetiniams metams rasite čia.

Paraiškos turi būti siunčiamos paštu arba pristatomos į Lietuvos kino centrą tiesiogiai adresu:

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
Kino projektų konkursui
Z. Sierakausko g. 15
LT-03105 Vilnius

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles rasite čia, o paraiškų, sąmatų, finansavimo plano, prodiuserio filmografijos ir kitas formas rasite čia.

Paraiškos priimamos iki 2014 m. lapkričio 19 d. (trečiadienio) imtinai. Siunčiant paštu paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data.

Paraiškas registruoja :

Kino tarybos sekretorė Rūta Šlaustienė Tel. +370 5 213 36 92, el. p. r.slaustiene@lkc.lt.

Spalio 23 – lapkričio 12 d.  9:00-12:00 val. telefonu, elektroniniu paštu arba tiesioginio susitikimo metu dėl paraiškų pildymo konsultuoja:

Audrius Kuprevičius Tel. +370 5 213 4236,  el. p. a.kuprevicius@lkc.lt.

Rūta Šlaustienė          Tel. +370 5 213 36 92, el. p. r.slaustiene@lkc.lt.

Kristina Vildžiūnaitė Tel. +370 5 231 0723,  el. p. k.vildziunaite@lkc.lt.

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.