Kvietimas teikti filmus rodymui Berlyno kino mugėje EFM 2015


Lietuvos kino centras kviečia teikti siūlymus dėl lietuviškų filmų (pagamintų 2014 m. ir coming soon) rodymo Berlyno filmų festivalio kino mugėje EFM 2015.

Iš pateiktų siūlymų, remiantis žemiau išvardintais kriterijais bei prioritetais, o taip pat finansinėmis Lietuvos kino centro galimybėmis, kino centras atrinks filmus, kuriems finansuos po vieną filmo seansą Berlyno kino mugės EFM 2015 programoje.

Tokių filmų siūlymus Lietuvos kino centrui prašome pateikti iki gruodžio 1 d 

Siūlomi filmai turi:
– būti lietuviški filmai;
– atitikti mugės reikalavimus (nusakančius filmo sukūrimo terminus, rodymo formatą, pateikimo terminus ir pan., plačiau:
http://www.efm-berlinale.de/en/films/film-entry/film_regulations/film_regulations.php

Prioritetai bus teikiami filmams, kurie:
– dar nebuvo rodyti tarptautinėse kino mugėse;
– turi tarptautinės sklaidos potencialą.

Iš pateiktų siūlymų atrinktiems filmams, Lietuvos kino centras įsipareigoja:
– finansuoti vieną filmo seansą mugės programoje.

Tokiu atveju, filmo prodiuseris pasirašo rašytinį susitarimą su Lietuvos kino centru, pagal kurį prodiuseris įsipareigoja:
– dalyvauti mugėje ir atstovauti savo filmui (arba įgalioti kitą asmenį);
– savo sąskaita pasirūpinti tinkamu filmo pristatymu į mugę, perduodant rodyti mugės techninius ir kitus reikalavimus atitinkančią filmo kopiją, pagal mugės nustatytus terminus;
– savo išgalėmis reklamuoti filmo seansą, informuoti nacionalinę ir tarptautinę žiniasklaidą, mugės dalyvius bei stendo lankytojus;
– mugei pasibaigus, t.y. iki vasario 28 d. pateikti Lietuvos kino centrui nustatytos formos ataskaitą apie tokio rodymo rezultatus;
– prodiuseriui neįvykdžius savo įsipareigojimų, padengti LKC patirtas išlaidas.

Primename, kad filmų siūlymų el. paštu, 3 vnt. filmo kopijų (DVD, Blu-ray formatais arba laikinos interneto prieigos prie filmo) ir anketos lauksime Lietuvos kino centre iki gruodžio 1 d.

Duomenys apie filmą atrankai rodymui Berlyno kino mugėje EFM 2015

Kopijas ir anketą siųsti / pristatyti adresu:

Gabrielei Burbaitei
Lietuvos kino centras
Z. Sierakausko g. 15, Vilnius