„Eurimages“ paramos bendrai filmų gamybai taisyklių pakeitimai


Logo-eurimages-baneris

2015 m. sausio 1 d. įsigalios toliau išdėstyti Europos Tarybos Europos kino paramos fondo, remiančio kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų bendrą gamybą ir platinimą „Eurimages“ paramos bendrai filmų gamybai taisyklių pakeitimai.

1) Reikalavimų internetinėms paraiškoms pakeitimai:

Nuo šiol filmo scenarijų reikia pateikti originalo ir anglų kalbomis (taip pat, jei įmanoma, prancūzų kalba);
Audiovizualinę ir vaizdo medžiagą (trumpus ir vidutinės trukmės filmus, anonsus, nuotraukas, nuotaikos knygas ir t. t.) reikia pateikti tik elektroniniu formatu, išskyrus pilnametražius filmus, kuriuos reikia pateikti DVD formatu 10 kopijų. Visą medžiagą būtina pateikti anglų kalba.
Teikiant paraišką nebereikia pateikti šių dokumentų:
i. visų kada nors pasirašytų teisių perdavimo sutarčių,

ii. filmo gamintojų sutikimo, įgaliojančio konkretų gamintoją jų vardu pateikti paraišką.

Nuo šiol šiuos dokumentus reikės pateikti tik pasirašant sutartį dėl paramos.

2) Nuo šiol prašymai leisti pradėti filmuoti iki nagrinėjant paraišką bus pateikiami drauge su paraiška tam skirtame internetinės platformos skyriuje. Prašymo nebereikia pateikti prieš pateikiant paraišką (1.7.2 straipsnis).

3) Nuo šiol generalinis direktorius gali 6 mėnesiais pratęsti pradinį 12 mėnesių galiojantį direktorių tarybos sprendimą suteikti paramą (4.4 straipsnis).

4) Norint gauti paskutinę suteiktos paramos išmoką būtina pateikti DVD kopijas su subtitrais anglų ir, jei įmanoma, prancūzų kalbomis arba garso takeliu anglų kalba (5.2 straipsnis).

5) Siekiant atlyginti už gautą paramą, pardavimo agentų komisinis užmokestis gali viršyti 25 %, jei įvykdomos tam tikros 7.3.4 straipsnyje išdėstytos sąlygos.

6) Pasikonsultavęs su nacionalinėmis institucijomis, generalinis direktorius gali atsisakyti reikalavimo įtraukti filmą į reguliarų repertuarą šalyse, mažiau prisidėjusiose prie bendros gamybos, jei jose pritaikoma kitokia platinimo strategija.

„Eurimages“ paramos bendrai filmų gamybai taisykles galite rasti Regulations 2015_EN_REV(dokumentas anglų kalba)