Nuolat atnaujinama statistika apie Lietuvos kino rinką – Lietuvos kino centro svetainėje


Lietuvos kino centras (LKC) pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kino platintojais dėl statistinių duomenų apie Lietuvos kino rinką perdavimo, kaupimo ir analizavimo.

Nuo šiol didžiausios Lietuvos kino platinimo įmonės – UAB „Forum Cinemas“, UAB „ACME Film“, UAB „Prioro įrašų grupė“, UAB „Garsų pasaulio įrašai“, UAB „Theatrical Film Distribution“ ir UAB „Incognito Films“ – Lietuvos kino centrui teiks informaciją apie rodytus filmus, o Lietuvos kino centras apibendrins ir reguliariai Lietuvos kino platintojams bei visuomenei teiks susistemintas kino statistikos ataskaitas.

Suvestinėse bus fiksuojami savaitiniai, mėnesiniai, pusmetiniai ir metiniai filmų lankomumo rodikliai, už bilietus gaunamos pajamos, kino platintojų pasiskirstymas Lietuvos rinkoje, taip pat filmų pasiskirstymas pagal šalį gamintoją.

Reguliariai atnaujinama statistinė informacija skelbiama Lietuvos kino centro interneto svetainėje.