Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros ir meno projektų finansavimo konkursą