Nuo šiol valstybės pagalbą teikti bus paprasčiau


Europos Komisijai priėmus Bendrojo bendrosios išimties taikymo reglamento pataisas, Europos institucijoms taps lengviau skirti valstybės pagalbą. Į reglamentą įtraukus audiovizualinį sektorių, pokyčiais džiaugiasi ir Lietuvos kino politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos.

Remiantis pataisomis, kino projektų valstybinio finansavimo taisyklių nereikės derinti su Europos Komisija, nes Lietuvos valstybės pagalba kinui nėra didesnė nei 50 milijonų eurų per metus bei yra tenkinamos kitos sąlygos, reikalingos norint pasinaudoti išimtimi, leidžiančia veiksmų nederinti su Europos Komisija. Pakeitus valstybės pagalbos reglamentavimą atsiranda galimybių esant reikalui greičiau patobulinti paramos teikimo schemą.

Pagal naująsias pataisas buvo išplėstas valstybės pagalbos rūšių, apie kurias nereikia iš anksto pranešti Komisijai, sąrašas bei padidintos sumos, kurias valstybė gali teikti be suderinimo su Komisija. Taip sumažinama administracinė, su valstybės pagalbos teikimu, susijusi našta.

Bendrojo bendrosios išimties taikymo reglamento pataisos priimtos siekiant modernizuoti valstybės paramos administravimą. Kad pagalba būtų priskirta vienai iš nustatytų rūšių, ji turi atitikti tam tikras sąlygas, pavyzdžiui, užtikrinti, kad pagalba skatintų naujos veiklos vykdymą, kuri kitu atveju nebūtų vykdoma, kad būtų skatinamas ekonominis vystymasis ir pernelyg neiškreipiama konkurencija. Kai šios sąlygos atitinkamos, pagalbą valstybė narė gali skirti iš karto be išankstinio pranešimo Komisijai.

Daugiau informacijos anglų kalba: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-587_en.htm
Reglamentas anglų kalba: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber