Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros ir meno projektų finansavimo konkursą


Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros ir meno projektų atrankos konkursą  2014 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamoms prioritetinių veiklų rėmimo sričių priemonėms.

Priemonės:
1. Kultūros edukacija:
1.1. Vaikams ir jaunimui skirti kultūros bei kultūrinės edukacijos projektai, meno renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas;
1.3. Skaitymo skatinimo iniciatyvos;
1.6.4. Muziejinių vertybių restauravimas ir prevencinis konservavimas;
1.6.5. Muziejinės veiklos projektai.
2. Kultūra regionuose:
2.1. Regionų kultūros plėtra;
2.3. Profesionalaus meno sklaida regionuose.
3. Kultūros produktų ir paslaugų kūrimas:
3.1. Lietuvos kūrybinių industrijų produktų kūrimas, sklaida Lietuvoje;
3.3.1. Scenos ir vizualiųjų menų kūrinių sukūrimas ir sklaida;
3.3.5. Kino sklaida Lietuvoje;
3.4. Lietuvių literatūros leidyba;
3.6. Meno ir kultūros leidinių leidyba.
4. Tarptautiniai ir mobilumo projektai:
4.1.1. Lietuvos kultūros ir meno sklaida užsienyje;
4.3. Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų produktų eksportas į užsienį;
4.4. Užsienio menininkų rezidencijos Lietuvoje.

Detalesnę informaciją apie kultūros ir meno projektų finansavimo tvarką ir sąlygas galite rasti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse ir aukščiau nurodytose priemonių finansavimo sąlygose. Plačiau skaitykite čia.