Kvietimas teikti paraiškas dėl papildomo finansavimo


Informuojame, kad vienam dokumentinio pilnametražio filmo gamybos darbų projekto vykdytojui atsisakius skirto valstybinio finansavimo, organizuojamas dokumentinių pilnametražių filmų gamybos darbų projektų vykdytojų, šiais metais dalyvavusių valstybiniame kino projektų finansavimo konkurse ir gavusių finansavimą, prašymų dėl papildomo 110 000 Lt finansavimo priėmimas.

Prašome iki š.m. balandžio 23 d. Lietuvos kino centrui arba registruotu paštu pateikti:

  1. motyvuotą prašymą dėl papildomo lėšų poreikio ir galimybės jas įsisavinti einamaisiais metais;
  2. kultūros ministro nustatytos formos projekto planuojamų išlaidų sąmatą prašomai sumai, konkretizuojant išlaidas ne didesnei nei 110 000 Lt sumai.

Pasibaigus prašymų ir sąmatų priėmimo terminui, Kino taryba per 10 darbo dienų įvertins gautus prašymus ir pateiks Lietuvos kino centro direktoriui savo išvadas ir siūlymus dėl papildomų lėšų skyrimo kino projektams.

Pirmenybė teikiama projektams, kurie buvo įvertinti aukščiausiu balų skaičiumi einamųjų metų kino projektų konkurse.