Europos kino institucijų atstovai susitarė dėl Europos audiovizualinio sektoriaus politikos krypčių


Likus keliems mėnesiams iki Europos parlamento rinkimų ir naujosios Komisijos formavimo, Paryžiuje susitiko Europos kino institucijų vadovai. Susitikime Lietuvai atstovavo Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas.

Europos kino institucijų vadovai į darbotvarkę siekia įtraukti du, Europos kino bendruomenei itin svarbius klausimus. Siekiama reguliuoti naujuosius skaitmeninių technologijų operatorius, ypač interneto „milžinus“, kurie remdamiesi savo tarptautiniu statusu vengia valstybių narių taikomo finansinio reguliavimo. Derėtų spręsti ir piratavimo bei autorių teisių apsaugos klausimus.

Taip pat siekiama Europos mastu kurti naujas programas, kuriomis būtų įgyvendinama nuosekli audiovizualinio sektoriaus strategija. Siekiama ir toliau remti iniciatyvas, didinančias raštingumą kino srityje, palaikančias bendrą gamybą ir platinančias Europos kiną visame pasaulyje, nes jos prisideda prie geresnės audiovizualinio sektoriaus integracijos ir puoselėja bendrą Europos tapatybę.

Europos kino institucijų vadovai sutarė, kad šių tikslų reikia siekti remiant kūrybą ir kultūrinę įvairovę, užtikrinant lygias galimybes tradiciniams ir naujiesiems skaitmeniniams audiovizualinės informacijos operatoriams, stiprinant jų konkurencingumą ir nuolat pabrėžiant Europos valstybių solidarumą.

Susitikime nutarta pasamdyti Briuselyje reziduojantį atstovą. Bus siūloma paskirti vieną Europos Komisijos narį, atsakingą už audiovizualinės informacijos politiką, kuriam būtų pavesta koordinuoti atskirus Europos Komisijos direktoratus. Taip pat siūloma įsteigti Europos Parlamento grupę audiovizualinės informacijos klausimais ir platesniais kultūrinės įvairovės skatinimo klausimais.