Aptarta situacija dėl kino kultūros projektų finansavimo


Vakar, balandžio 16 dieną, Lietuvos kino centro ir Lietuvos kinematografininkų sąjungos vadovai susitiko su Lietuvos kultūros tarybos nariais aptarti su kino srities projektų finansavimu susijusių klausimų.Susitikimą Lietuvos kino centras inicijavo po to, kai pirmojo Kultūros tarybos skelbto konkurso rezultatai sukėlė diskusiją dėl kultūros projektų vertinimo kriterijų, prioritetinių rėmimo sričių ir kino srities finansavimo.

Buvo atkreiptas Kultūros tarybos narių dėmesys į tai, kad Lietuvos kino centras pagal teikiamas paraiškas finansuoja filmų parengiamųjų darbų, gamybos ir sklaidos užsienyje projektus. Ši situacija buvo aptarta dar rudenį, siekiant išvengti dubliavimo.

Akcentuota, kad svarbu visus neaiškumus pašalinti iki Lietuvos kultūros tarybai skelbiant antrąjį šių metų konkursą, nes iškyla grėsmė, kad kino srities projektai, atitinkantys Kultūros tarybos skelbiamų programų reikalavimus, negalės pretenduoti į Kultūros rėmimo fondo lėšas, iš kurių iki šiol ir buvo remiami kino programos, renginiai, edukaciniai projektai, festivaliai, kino leidiniai bei kiti kino kultūrą skatinantys projektai. Tokiems projektams remti Lietuvos kino centras ir lėšų, ir tam reikalingų finansavimo tvarkų neturi.

„Negali taip būti, kad vienos kultūros srities paraiškovai, iki šiol gaudavę didesnę ar mažesnę valstybės paramą, neturėtų aiškaus atsakymo, kur jiems kreiptis su naujais sumanymais, – teigia LKC direktorius R. Kvietkauskas. – Išsprendus šių metų kino kultūros projektų finansavimo problemas, sieksime, kad į valstybės finansavimą kino sritis galėtų pretenduoti, kaip ir kitos nacionalinės kultūros sritys, o pagrindinis atrankos kriterijus būtų ne sektoriaus institucinė sąranga, o projektų kokybė ir atitikimas kultūros politikos prioritetams.“

Iki Lietuvos kino centro ir Kultūros tarybos įsteigimo, kino srities projektai buvo finansuojami iš Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo lėšų. 2012 metais Kultūros ministerija kino projektus parėmė 4 584 552 litais, o Kultūros rėmimo fondas – 2 159 00 litais.