Lietuvos kino centras atsakingas už Europos konvencijos dėl bendros filmų gamybos nuostatų įgyvendinimą


Lietuvos kino centras (LKC) paskirtas institucija, atsakinga už Europos konvencijos dėl bendros filmų gamybos nuostatų įgyvendinimą. Nuo 2014 metų LKC mokės metinį šalies narės mokestį bei skirs nuolatinį atstovą į fondo vadovų tarybą.

„Eurimages“ yra 1989 m. įkurtas Europos Tarybos Europos kino paramos fondas, siekiant skatinti Europos kino industrijos plėtrą.  Fondo veikloje dalyvauja 36 valstybės narės. Fondas administruoja keturias kino paramos programas, iš kurių Lietuvos projektai gali dalyvauti dvejose: parama bendrai gamybai ir parama platinimui. Fondą valdo ir sprendimus dėl projektų finansavimo priima valdyba, į kurią atstovus siunčia visos šalys narės. 2013 m. fondas paskirstė 24.5 mln. eurų filmų bendros gamybos projektams, platinimui bei kitiems projektams.

Lietuva „Eurimages“ nare  tapo 2007 m. Pereitais metais Vilniuje vyko „Eurimages“ valdybos sesija. Nuo įstojimo fondo paramą gavo 7 bendros gamybos su Lietuva filmai.

„Eurimages“ paremti bendros gamybos su Lietuva filmai: 2008 m. –  Igno Miškinio „Artimos šviesos“ ( 160 000 EUR, Lietuva-Vokietija),  Valento Aškinio „Aukso žirgas“ (350 000 EUR, Latvija-Lietuva), 2009  m. – Kristijono Vildžiūno „Kai apkabinsiu tave“ (140 000 EUR., Lietuva-Vokietija-Lenkija), 2010 m. – Gerardo Herrero „Tyla sniege“ (600 000 EUR., Ispanija-Lietuva), Kristinos Buožytės „Aurora“ (150 000 EUR, Lietuva-Prancūzija-Belgija), 2012  m. – Igno Jonyno „Lošėjas“ (100 000 EUR, Lietuva-Latvija ), 2013 m. – Alantės Kavaitės „Sangailė“ (110 000 EUR, Lietuva-Prancūzija).

Daugiau informacijos apie fondą – http://www.coe.int/t/dg4/eurimages