Kultūros ir audiovizualinio sektorių profesionalai kviečiami teikti paraiškas „Kūrybiškai Europai 2014-2020“


Kurybiska Europa_Sergey Nivens_small

Praėjusią savaitę Europos kultūros ir audiovizualinio sektorių profesionalai sulaukė pirmųjų kvietimų teikti paraiškas naujai ES programai „Kūrybiška Europa 2014-2020“. Bendras programos biudžetas – 1,46 mlrd. eurų.

Ši programa grindžiama programų „Kultūra“ ir MEDIA, pagal kurias daugiau kaip 20 metų buvo remiami kultūros ir audiovizualinis sektoriai, sėkminga įgyvendinimo patirtimi. Naują programą sudaro paprogramė „Kultūra“, pagal kurią teikiama parama scenos ir vizualiajam menui, paveldui ir kitoms sritims, ir paprogramė MEDIA, pagal kurią bus finansuojamas kino ir audiovizualinis sektorius.

Paprogramė „Kultūra“ apima keturias paramos kryptis, kurios rems tarptautinius bendradarbiavimo projektus tarp kultūros ir kūrybinių organizacijų ES ir už jos ribų, europinius tinklus, padedančius kultūros ir kūrybos sektoriams veikti tarptautiniu mastu ir stiprinančius jų konkurencingumą, europines kultūros organizacijų platformas, remiančias pradedančiuosius menininkus ir skatinančias itin europietiškas kultūros ir meno darbų programas bei grožinės literatūros vertimus ir kūrinių platinimą.

Paprogramė „Media“ šiuo metu apima dvylika paramos krypčių, kurios rems audiovizualinių kūrinių skirtų kino teatrams, TV ar skaitmeninėms platformoms bei video žaidimų vystymą, Europos filmų platinimą, festivalius, patekimo į rinką renginius bei platformas, profesinius mokymus, auditorijos plėtrą, kino teatrų tinklus bei bendros produkcijos  fondus.

Lietuvoje per paskutinius septynerius metus ES programos „Kultūra“ paramą gavo daugiau nei 50 tarptautinių lietuvių vykdomų ar bendrai su Europos partneriais organizuojamų projektų. Programos „Kūrybiška Europa“ biuro vadovės Lietuvoje Eglės Deltuvaitės teigimu, tikimasi, kad finansavimo schemų supaprastinimas ir didesnis programos lankstumas suteiks Lietuvos kultūros operatoriams daugiau galimybių dalyvauti programoje ir įsilieti į ES kultūros erdvę.

Per tą patį laikotarpį pagal ES programą „MEDIA“ paraiškovai iš Lietuvos įsisavino beveik 3 mln. eurų. Tikimasi, kad „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ne tik tęs finansinės paramos skyrimą, tačiau ir toliau skatins programoje dalyvaujančių šalių kultūros operatorių bendradarbiavimą ir stiprins  Europos audiovizualinį sektorių.

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ planuojama finansuoti ne mažiau kaip 250 000 menininkų ir kultūros srities specialistų, 2 000 kino teatrų, 800 filmų ir 4 500 knygų vertimų. Pagal ją taip pat bus sukurtas naujas finansinių garantijų mechanizmas, sudarysiantis galimybę mažoms kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms gauti iki 750 mln. EUR banko paskolų.

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ taip pat bus remiamos Europos kultūros sostinės, Europos paveldo ženklas, Europos paveldo dienos ir penki Europos apdovanojimai (ES kultūros paveldo / „Europa Nostra“ apdovanojimai, ES šiuolaikinės architektūros apdovanojimai, ES literatūros premija, muzikos atlikėjų apdovanojimai „European Border Breakers Awards“ ir ES apdovanojimai „Prix MEDIA“).

Programos atstovai Lietuvoje:

Tarptautinių kultūros programų centras „Kūrybiškos Europos“ biuras, atsakingas už paprogramę „KULTŪRA

Bei Lietuvos kino centras – „Kūrybiškos Europos“ biuras, atsakingas už paprogramę „MEDIA