Lietuvos kino centras registruos filmus


Nuo šiol Lietuvoje pagamintus ir į Lietuvos Respubliką įvežtus rodyti kino teatruose filmus registruos Lietuvos kino centro specialistai. Šią funkciją Lietuvos kino centras perėmė iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

Filmų registravimo paraiškas Lietuvos kino centrui gali teikti filmų gamintojai, taip pat fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie verčiasi filmų rodymu kino teatruose. Filmai į Filmų registrą bus įregistruojami per 14 darbo dienų po to, kai Lietuvos kino centras Filmų indeksavimo komisijos teikimu suteiks filmo indeksą pagal žiūrovų amžiaus cenzą.

Iki Filmų registro reorganizavimo pabaigos, t.y. š.m. lapkričio 14 d., išduoti Filmų registro registravimo dokumentai galioja ir reorganizavus Filmų registrą iki filmų naudojimo teisių, suteiktų ar perduotų pagal autorines, licencines ar kitas su autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojais ar jų įgaliotais asmenimis sudarytas sutartis, galiojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos.

Filmų registro paskirtis – registruoti visus Lietuvos Respublikoje pagamintus ir į Lietuvos Respubliką įvežtus rodyti kino teatruose filmus, ir rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie juos. Filmai, įvežti į Lietuvos Respubliką rodyti kino teatruose visuomenės kultūriniams, meniniams, edukaciniams poreikiams tenkinti skirtuose renginiuose (festivaliuose, seminaruose, retrospektyvose ir kt.), Registre neregistruojami.

Artimiausiu metu bus patvirtina filmų indeksavimo komisijos sudėtis ir bus paskelbtos naujos filmų indeksavimo procedūros.

Filmų registras lkc.lt svetainėje yra čia.