Kviečiame į informacinius seminarus apie naują ES paramos programą „Kūrybiška Europa 2014-2020“


EU_flag-Crea_EU_vect_LT_[CMYK_

2013 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais keturiuose Lietuvos miestuose Kultūros kontaktų biuras kartu su MEDIA Desk Lietuva biuru rengia informacinius seminarus apie naują ES programą „Kūrybiška Europa 2014-2020“.

Nuo 2014 m. ES paramos programos „KULTŪRA 2007“ ir „MEDIA 2007“ remiančios kultūros ir audiovizualį sektorius veiks vienu vardu – „Kūrybiška Europa“.

Nauja programa ir toliau rems Europos kultūrą, kiną, televiziją, muziką, literatūrą, scenos meną, paveldą ir kitas susijusias sritis. Ateinantiems septyneriems programos vykdymo metams skirta 1,46 mlrd. eurų (9 % daugiau nei dabar). Tikimasi, jog  ši programa suteiks postūmį sparčiai augantiems kultūros ir kūrybos sektoriams, kuriuose sukuriama daug darbo vietų. Pagal programą „Kūrybiška Europa“ bus finansuojama ne mažiau kaip 250 000 menininkų ir kultūros srities specialistų, 2 000 kino teatrų, 800 filmų ir 4 500 knygų vertimų. Pagal ją taip pat bus sukurtas naujas finansinių garantijų mechanizmas, sudarysiantis galimybę mažoms kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms gauti iki 75 mln. eurų banko paskolų.

Naują programą sudaro paprogramė „Kultūra“, pagal kurią teikiama parama scenos ir vizualiajam menui, paveldui ir kitoms sritims, ir paprogramė „MEDIA“, pagal kurią bus finansuojamas kino ir audiovizualinis sektorius. Pagal naują tarpsektorinę kryptį bus remiamas bendradarbiavimas politikos srityje, universaliosios priemonės ir naujas finansinių garantijų mechanizmas, pradėsiantis veikti nuo 2016 m.

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ taip pat bus remiami projektai „Europos kultūros sostinės“, „Europos paveldo ženklas“, „Europos paveldo dienos“ ir penki Europos apdovanojimai: ES kultūros paveldo „Europa Nostra“ apdovanojimai, ES šiuolaikinės architektūros apdovanojimai, ES literatūros premija, muzikos atlikėjų apdovanojimai „European Border Breakers Awards“ ir ES apdovanojimai  „Prix MEDIA“.

Ne mažiau kaip 56 % programos biudžeto lėšų bus skirta paprogramei „MEDIA“ ir ne mažiau kaip 31 % – paprogramei „Kultūra“. Toks lėšų paskirstymas iš esmės atitinka dabartinį šių sričių finansavimo lygį. Tarpsektorinei krypčiai bus skirta iki 13 % biudžeto, įskaitant paramą kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje įsikūrusiems programos „Kūrybiška Europa“ biurams, konsultuojantiems potencialius paramos gavėjus. Apie 60 mln. EUR numatyta tam, kad būtų skatinamas bendradarbiavimas politikos srityje, naujoviški auditorijos formavimo metodai ir nauji verslo modeliai.

EU_flag-Crea_EU_vect_LT_[CMYK_Plačiau apie „Kūrybiškos Europos“ paramos galimybes, kviečiame išgirsti informaciniuose seminaruose Kaune 2013 m. lapkričio 27 d., Šiauliuose 2013 m. gruodžio 5 d., Klaipėdoje 2013 m. gruodžio 6 d. ir Vilniuje 2013 m. gruodžio 17 d.

Informacinių seminarų programa: Kaunas | Šiauliai | Klaipėda | Vilnius

Registracijos forma. Registracija į renginius privaloma.

Daugiau informacijos: tel. 8 5 261 29 21 ir 8 5 213 0643, el. p. info@kultura2007.lt ir info@mediadesklithuania.eu.