Kvietimas teikti prašymus dėl papildomo finansavimo


Informuojame, kad vienam vaidybinio pilnametražio filmo gamybos projekto vykdytojui atsisakius skirto valstybinio finansavimo gamybos darbams ir prašomas lėšas paskyrus vaidybinių pilnametražių filmų gamybos projektų vykdytojams, organizuojamas visų kitų kino projektų kategorijų vykdytojų, šiais metais gavusių finansavimą, prašymų dėl papildomo  396 600 Lt finansavimo priėmimas.

Prašome iki š.m. lapkričio 8 d. į Lietuvos kino centrą pristatyti arba registruotu paštu pateikti:

  1. motyvuotą prašymą dėl papildomo lėšų poreikio ir galimybės jas įsisavinti einamaisiais metais;
  2. kultūros ministro nustatytos formos projekto planuojamų išlaidų sąmatą prašomai sumai.

Pasibaigus prašymų ir sąmatų priėmimo terminui, Kino taryba įvertins gautus prašymus ir pateiks Lietuvos kino centro direktoriui savo išvadas ir siūlymus dėl papildomų lėšų skyrimo kino projektams.