Pateikti pasiūlymai dėl kino valstybinio finansavimo tobulinimo


Lietuvos kino centras Kultūros ministerijai pateikė Kino projektų valstybinio finansavimo taisyklių projektą, reglamentuojantį filmų parengiamųjų darbų ir gamybos projektų finansavimą.

Rengiant projektą konsultuotasi su Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Nepriklausomų prodiuserių asociacija ir Autorinio kino aljansu. Buvo surengtos 5 viešos konsultacijos, kuriose šių organizacijų atstovai teikė pasiūlymus dėl kino rėmimo schemos tobulinimo.

Įvertinęs pateiktas pastabas bei atsižvelgęs į tarptautinę (MEDIA programos ir EURIMAGES fondo) patirtį, projektų atrankos ir finansavimo 2013 m. rezultatus, LKC projekte siekė aiškesnio ir skaidresnio rėmimo mechanizmo, vienodo taisyklių nuostatų taikymo visiems paraiškovams įtvirtinimo, efektyvesnio biudžeto lėšų naudojimo, geresnių sąlygų sudarymo bendrai filmų gamybai.

Be kitų pataisų, taisyklių projekte paminėtinos padidintos maksimalios rėmimo sumos vaidybinio pilnametražio filmo, animacinio vaidybinio filmo, dokumentinio pilnametražio filmo gamybai; įtvirtintas projektų vertinimas atskirose kategorijose; numatyta planuoti finansavimo kvotas atskirų kategorijų projektams; pertvarkyti vertinimo kriterijai, siekiant remti tik meniškai brandžius projektus; nustatyti griežtesni įsipareigojimai vykdyti projektą pagal pateiktą paraišką, kad valstybės remiami projektai būtų efektyviai valdomi ir užtikrinamas jų įgyvendinimas.

Kino projektų valstybinio finansavimo taisyklių projektas turi būti derinamas su Europos Komisija dėl atitikimo valstybės pagalbos teikimo reikalavimams.

Kino projektų valstybinio finansavimo taisyklių projektą gamybai ir parengiamiesiems darbams galite rasti čia.