Jauniems Europos kinematografininkams klausyti ir išgirsti Vilniaus istorijas padės profesionalai
Kvietimas teikti prašymus dėl papildomo finansavimo vaidybinių pilnametražių filmų gamybos projektams

Informuojame, kad vienam vaidybinio pilnametražio filmo gamybos projekto vykdytojui atsisakius skirto valstybinio finansavimo gamybos darbams, organizuojamas vaidybinių pilnametražių filmų gamybos projektų vykdytojų, šiais metais dalyvavusių valstybiniame kino projektų finansavimo konkurse ir gavusių finansavimą, prašymų dėl papildomo 800 000 Lt finansavimo priėmimas.

skaityti daugiau