Kino valstybinio finansavimo taisyklių projekte – didesnės galimos rėmimo sumos ir reiklesnis vertinimas


Lietuvos kino centras baigė konsultacijas dėl kino projektų valstybinio rėmimo taisyklių atnaujinimo.

Buvo surengtos 5 viešos konsultacijos, kuriose Kinematografininkų sąjungos, Autorinio kino aljanso, Nepriklausomų prodiuserių asociacijos atstovai teikė pasiūlymus dėl pataisų. Taip pat buvo surengti du aptarimai, į kuriuos kviesti minėtų organizacijų atstovai, siekiant patobulinti rengiamą projektą.

Atsižvelgus į gautus konkrečius pasiūlymus, įvertinus kitų šalių patirtį bei MEDIA programos ir EURIMAGES fondo reglamentus, parengtas Kino projektų valstybinio finansavimo taisyklių projektas, reglamentuojantis filmų parengiamųjų darbų ir gamybos projektų finansavimą.

Atnaujinant taisykles, siekta aiškesnio ir skaidresnio rėmimo mechanizmo, vienodo taisyklių nuostatų taikymo visiems paraiškovams įtvirtinimo, efektyvesnio biudžeto lėšų naudojimo, geresnių sąlygų sudarymo bendrai filmų gamybai.

Be kitų pataisų, taisyklių projekte paminėtinos padidintos maksimalios rėmimo sumos vaidybinio pilnametražio filmo, animacinio vaidybinio filmo, dokumentinio pilnametražio filmo gamybai; įtvirtintas projektų vertinimas atskirose kategorijose; numatyta planuoti finansavimo kvotas atskirų kategorijų projektams; pertvarkyti vertinimo kriterijai, siekiant remti tik meniškai brandžius projektus; nustatyti griežtesni įsipareigojimai vykdyti projektą pagal pateiktą paraišką, kad valstybės remiami projektai būtų efektyviai valdomi ir užtikrinamas jų įgyvendinimas.

Šį dokumento projektą centras pateikė Lietuvos kinematografininkų sąjungai, Nepriklausomų prodiuserių asociacijai ir Autorinio kino aljansui, prašydamas pateikti savo pasiūlymus bei pastabas. Po to projektas su suderintomis pozicijomis arba su konstatuotais konkrečiais nesutarimais bus teikiamas Kultūros ministerijai, kuri, remiantis Kino įstatymo nuostatomis, tvirtina kino projektų valstybinio finansavimo taisykles. Taisyklės taip pat privalės būti suderintos su Europos Komisija dėl atitikimo valstybės pagalbos teikimo sąlygoms.

Pastabų iš minėtų organizacijų laukiama iki rugpjūčio 23 d. Iki minėtos datos pastabas projektui gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys Lietuvos kino centrui paštu ar el.paštu g.leonaviciene@lkc.lt.

Kino projektų valstybinio finansavimo taisyklių projektas
Filmo parengiamųjų darbų projekto vertinimo projektas
Filmo gamybos projekto vertinimo projektas