Kino tarybos pirmininkė – Sonata Žalneravičiūtė


Pirmojo posėdžio metu Kino tarybos pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta kino meno vertintoja Sonata Žalneravičiūtė. Ji atstovaus Kino tarybą, vadovaus jos darbui, atsakys už jos veiklą bei pirmininkaus tarybos posėdžiams.

Be S. Žalneravičiūtės Kino tarybai priklauso:
Lina Kaminskaitė-Jančorienė – kino meno vertintoja;
Kornelijus Matuzevičius – kino meno kūrėjas;
Pranas Morkus – kino meno kūrėjas;
Ramunė Rakauskaitė – kino meno kūrėja, filmų gamintoja;
Juozas Širvinskas – kino meno kūrėjas;
Ramūnas Škikas – filmų gamintojas.

Kino taryba yra kolegiali Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo, vertins kino projektų įgyvendinimo rezultatus pagal centro parengtą medžiagą bei teiks išvadas dėl valstybės stipendijų kino kūrėjams skyrimo.

Tarybos nario kadencija yra dveji metai. Jai pasibaigus turi būti pakeičiami ne mažiau kaip 3 tarybos nariai. Tarybos nariai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Taryboje svarstomais kino projektais.