„MEDIA Desk Lietuva“ įsiliejo į Lietuvos kino centrą


Nuo šių metų „MEDIA Desk“ biuras Lietuvoje savo veiklą tęsia kaip Lietuvos kino centro padalinys, kuris toliau koordinuos „MEDIA“ programos įgyvendinimą šalyje.

Įsteigus Lietuvos kino centrą numatyta, kad jis dalyvaus Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos „MEDIA“ komitete, kartu su Kultūros ministerija formuos Lietuvos poziciją ir teiks išvadas dėl šios programos komiteto planuojamų politinių sprendimų. Todėl nuo naujųjų metų „MEDIA Desk“ biuras, kuris koordinuoja šios programos įgyvendinimą Lietuvoje, persikėlė į Lietuvos kino centrą.

Mediadesk-logo-baner„MEDIA Desk Lietuva“ savo veiklą pradėjo 2003 m. Biurą įsteigė Kultūros ministerija, o veiklą papildomai finansuoja Europos Komisija. Nuo 2008 m. „MEDIA Desk Lietuva“ veikė kaip Tarptautinių kultūros programų centro struktūrinis padalinys. Pagrindinis „MEDIA Desk Lietuva“ tikslas – teikti informaciją šalies audiovizualinės industrijos įmonėms apie ES paramos programas „MEDIA 2007“ bei „MEDIA Mundus“.

„MEDIA 2007“ programa siekiama ekonomiškai stiprinti audiovizualinę industriją, didinti Europoje sukurtų audiovizualinių kūrinių platinimą ir sklaidą bei skatinti naujųjų technologijų plėtrą ir taikymą. Ši programa įgyvendinama 2007-2013 m.

„MEDIA mundus“ remia audiovizualinės industrijos projektus ir partnerystę su trečiosiomis, ne Europos Sąjungos, šalimis, o taip pat kino profesionalų mokymus, kino sklaidos, bendros filmų gamybos skatinimo projektus bei filmų platinimą. Ši programa įgyvendinama 2011-2013 m.

Nuo 2014 m. šias programas pakeis bendras programų derinys „Kūrybinga Europa“ ir jos bus tęsiamos toliau. Daugiau informacijos apie šias programas ir pagal jas remiamus projektus, kvietimus teikti paraiškas ir toliau bus galima rasti interneto tinklapyje www.mediadesklithuania.eu/lt.

Daugiau informacijos: Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė, tel. 213 7979