Kviečiama siūlyti kandidatus į Kino tarybą


Patvirtinus Kino tarybos nuostatus, kino srityje veikiančios asociacijos kviečiamos siūlyti kino meno kūrėjų, profesionalių kino meno vertintojų ir filmų gamintojų kandidatūras į Kino tarybą.

2013 m. sausio 22 d. Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymu patvirtinti Kino tarybos nuostatai, kuriais vadovaujantis kino meno kūrėjų, profesionalių kino meno vertintojų ir filmų gamintojų kandidatūras gali siūlyti kino srityje veikiančios asociacijos.

Asociacija, turinti teisę siūlyti kandidatus, turi raštu pateikti 6 kandidatų į Kino tarybą vardus ir pavardes bei dokumentus, patvirtinančius siūlomų kandidatų atitikimą nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Visi siūlomi kandidatai turi turėti  ne mažesnę kaip 5 metų patirtį kino srityje ir aukštąjį išsilavinimą. Kino meno kūrėjai turi būti bent vieno Lietuvoje ar užsienyje platinto pilnametražio arba ne mažiau trijų Lietuvoje ar užsienyje platintų trumpametražių vaidybinių, dokumentinių ar animacinių filmų autoriai ar bendraautoriai. Profesionalūs kino meno vertintojai turi būti parašę ir viešai paskelbę ne mažiau nei 10 straipsnių apie Lietuvos kiną. Siūlomi filmų gamintojai turi būti bent vieno Lietuvoje ar užsienyje platinto pilnametražio arba ne mažiau trijų Lietuvoje ar užsienyje platintų trumpametražių vaidybinių, dokumentinių ar animacinių filmų gamintojai.

Tarybos personalinę sudėtį dvejų metų laikotarpiui tvirtins centro direktorius iš kino srityje veikiančių asociacijų pasiūlytų kandidatūrų kartu su centro skiriamu atstovu, kuris negali būti valstybės tarnautojas. Tarybos nario kadencija yra dveji metai, kuriai pasibaigus turi būti pakeičiami ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai. Tarybos nariai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Taryboje svarstomais kino projektais.

Kino taryba – yra kolegiali, Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo, vertins kino projektų įgyvendinimo rezultatus pagal Centro parengtą medžiagą bei teiks išvadas dėl valstybės stipendijų kino kūrėjams skyrimo.

Asociacijų pasiūlymai laukiami iki sausio 28 d.

Daugiau informacijos: Gerda Leonavičienė, tel. 231 0762